XSMT 12/04/2024 - Kết Quả Xổ Số miền Trung ngày 12/4/2024

Kết quả xổ số miền Trung ngày 12-4-2024

XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT ngày 12-4-2024

Gia LaiNinh Thuận
G8
30
57
G7
654
827
G6
5428
1951
4100
4136
4720
1163
G5
4928
2465
G4
76261
48675
10480
09461
62969
71322
26774
88915
35060
19958
38918
53011
90658
39844
G3
91108
96333
01238
79710
G2
54143
80946
G1
25210
60755
ĐB
403367
465562
ĐầuGia LaiNinh Thuận
0 0,8
1 0 0,1,5,8
2 2,8,8 0,7
3 0,3 6,8
4 3 4,6
5 1,4 5,7,8,8
6 1,1,7,9 0,2,3,5
7 4,5
8 0
9
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: