Thống kê đầu đuôi lô tô đài Miền Bắc

Kết quả thống kê theo đầu loto Miền Bắc từ 30-01-2024 đến 29-02-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-02-2024
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
27-02-2024
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
0 lần
2 lần
6 lần
4 lần
4 lần
4 lần
26-02-2024
1 lần
2 lần
3 lần
5 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
5 lần
2 lần
25-02-2024
4 lần
5 lần
0 lần
0 lần
5 lần
1 lần
3 lần
1 lần
6 lần
2 lần
24-02-2024
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
7 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
23-02-2024
3 lần
0 lần
3 lần
4 lần
5 lần
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
22-02-2024
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
21-02-2024
1 lần
4 lần
1 lần
4 lần
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
20-02-2024
3 lần
4 lần
2 lần
5 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
19-02-2024
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
7 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
18-02-2024
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
17-02-2024
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
16-02-2024
1 lần
0 lần
3 lần
5 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
6 lần
15-02-2024
1 lần
5 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
5 lần
3 lần
0 lần
0 lần
14-02-2024
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
5 lần
2 lần
3 lần
13-02-2024
5 lần
4 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
08-02-2024
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
4 lần
2 lần
07-02-2024
5 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
5 lần
4 lần
2 lần
3 lần
06-02-2024
3 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
4 lần
05-02-2024
4 lần
1 lần
3 lần
5 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
04-02-2024
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
03-02-2024
0 lần
5 lần
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
4 lần
0 lần
4 lần
3 lần
02-02-2024
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
4 lần
5 lần
01-02-2024
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
5 lần
3 lần
31-01-2024
1 lần
0 lần
3 lần
3 lần
3 lần
4 lần
7 lần
1 lần
2 lần
3 lần
30-01-2024
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
6 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
Số lần 61
62
60
71
74
75
82
65
75
77

Thống kê đuôi loto Miền Bắc

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
28-02-2024
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
3 lần
27-02-2024
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
26-02-2024
2 lần
1 lần
6 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
25-02-2024
6 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
4 lần
6 lần
1 lần
3 lần
24-02-2024
5 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
23-02-2024
5 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
3 lần
5 lần
22-02-2024
5 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
5 lần
1 lần
21-02-2024
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
7 lần
4 lần
20-02-2024
5 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
0 lần
4 lần
4 lần
19-02-2024
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
6 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
18-02-2024
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
4 lần
17-02-2024
0 lần
3 lần
6 lần
2 lần
1 lần
5 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
16-02-2024
3 lần
4 lần
0 lần
2 lần
4 lần
5 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
15-02-2024
3 lần
5 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
3 lần
14-02-2024
5 lần
3 lần
2 lần
4 lần
6 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
0 lần
13-02-2024
7 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
08-02-2024
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
5 lần
2 lần
07-02-2024
1 lần
2 lần
4 lần
4 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
06-02-2024
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
5 lần
4 lần
0 lần
2 lần
05-02-2024
4 lần
4 lần
5 lần
1 lần
0 lần
3 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
04-02-2024
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
6 lần
0 lần
3 lần
4 lần
4 lần
1 lần
03-02-2024
1 lần
3 lần
6 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
02-02-2024
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
01-02-2024
2 lần
2 lần
6 lần
0 lần
5 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
31-01-2024
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
7 lần
5 lần
1 lần
2 lần
30-01-2024
2 lần
4 lần
1 lần
6 lần
2 lần
2 lần
7 lần
1 lần
2 lần
0 lần
Số lần 83
78
76
61
72
62
75
65
65
65

Thống kê tổng loto Miền Bắc

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
28-02-2024
1 lần
2 lần
1 lần
6 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
27-02-2024
0 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
26-02-2024
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
6 lần
3 lần
2 lần
1 lần
25-02-2024
2 lần
6 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
7 lần
3 lần
1 lần
24-02-2024
3 lần
2 lần
0 lần
0 lần
4 lần
2 lần
5 lần
3 lần
3 lần
5 lần
23-02-2024
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
22-02-2024
1 lần
2 lần
6 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
21-02-2024
7 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
4 lần
20-02-2024
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
5 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
19-02-2024
4 lần
1 lần
4 lần
2 lần
6 lần
0 lần
6 lần
1 lần
2 lần
1 lần
18-02-2024
3 lần
4 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
5 lần
4 lần
1 lần
4 lần
17-02-2024
2 lần
1 lần
2 lần
6 lần
2 lần
2 lần
3 lần
5 lần
2 lần
2 lần
16-02-2024
1 lần
2 lần
5 lần
4 lần
4 lần
3 lần
0 lần
4 lần
3 lần
1 lần
15-02-2024
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
6 lần
1 lần
14-02-2024
2 lần
5 lần
0 lần
5 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
13-02-2024
2 lần
2 lần
5 lần
4 lần
4 lần
6 lần
0 lần
0 lần
3 lần
1 lần
08-02-2024
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
8 lần
3 lần
1 lần
3 lần
07-02-2024
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
5 lần
1 lần
4 lần
5 lần
2 lần
06-02-2024
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
05-02-2024
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
5 lần
4 lần
5 lần
2 lần
04-02-2024
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
6 lần
5 lần
3 lần
1 lần
2 lần
03-02-2024
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
5 lần
2 lần
4 lần
2 lần
02-02-2024
2 lần
1 lần
5 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
5 lần
3 lần
01-02-2024
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
5 lần
3 lần
31-01-2024
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
5 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
30-01-2024
1 lần
7 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
4 lần
3 lần
Số lần 57
61
65
67
75
79
89
70
75
64

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc kết quả xổ số là phương pháp thống kê chi tiết số lần về của bộ số có đầu/đuôi về bao nhiêu lần, ở các bộ số nào và giải nào theo từng tuần, tháng gần đây nhất.

Với tính năng thống kê KQXS này bạn có thể xem được thống kê đầu đuôi lô tô của từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem theo từng biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng XSMB gần đây.

Để sử dụng tính thăng thống kê đầu đuôi lô tô KQXSMB bạn có thể chọn khoảng thời gian hoặc chọn theo biên độ biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng. Phần thống kê đầu đuôi kết quả xổ số sẽ giúp người chơi nắm được từng bộ số và ghép thành những bộ cầu kết quả xổ số đẹp nhất trong ngày.