Thống kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc theo năm - Thống kê XSMB theo năm

Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm

Xem thống kê giải đặc biệt năm 2024

Tháng Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 42932 Tổng: 5 87444 Tổng: 8 71961 Tổng: 7 19052 Tổng: 7 72031 Tổng: 4 12612 Tổng: 3 94818 Tổng: 9
2 10956 Tổng: 1 28174 Tổng: 1 77433 Tổng: 6 62909 Tổng: 9 27567 Tổng: 3 27070 Tổng: 7 77620 Tổng: 2
3 62495 Tổng: 4 33389 Tổng: 7 17632 Tổng: 5 67364 Tổng: 0 64857 Tổng: 2 35024 Tổng: 6 38889 Tổng: 7
4 10240 Tổng: 4 13300 Tổng: 0 58535 Tổng: 8 69389 Tổng: 7 90869 Tổng: 5 86127 Tổng: 9 35313 Tổng: 4
5 38267 Tổng: 3 69876 Tổng: 3 87122 Tổng: 4 72666 Tổng: 2 80183 Tổng: 1 97856 Tổng: 1 49735 Tổng: 8
6 72794 Tổng: 3 91267 Tổng: 3 32939 Tổng: 2 00312 Tổng: 3 87661 Tổng: 7 66688 Tổng: 6 30003 Tổng: 3
7 69618 Tổng: 9 67384 Tổng: 2 03047 Tổng: 1 93374 Tổng: 1 12317 Tổng: 8 04651 Tổng: 6 04973 Tổng: 0
8 91089 Tổng: 7 85852 Tổng: 7 71307 Tổng: 7 30147 Tổng: 1 56095 Tổng: 4 63333 Tổng: 6 40957 Tổng: 2
9 48877 Tổng: 4 97041 Tổng: 5 16510 Tổng: 1 60325 Tổng: 7 29226 Tổng: 8 09466 Tổng: 2
10 73732 Tổng: 5 98352 Tổng: 7 14138 Tổng: 1 78736 Tổng: 9 44465 Tổng: 1 81994 Tổng: 3
11 28285 Tổng: 3 68333 Tổng: 6 69356 Tổng: 1 98076 Tổng: 3 17409 Tổng: 9 91323 Tổng: 5
12 13113 Tổng: 4 00212 Tổng: 3 12073 Tổng: 0 54105 Tổng: 5 86255 Tổng: 0 92619 Tổng: 0
13 68586 Tổng: 4 39100 Tổng: 0 91753 Tổng: 8 90649 Tổng: 3 84396 Tổng: 5 29826 Tổng: 8
14 91138 Tổng: 1 17670 Tổng: 7 69169 Tổng: 5 71396 Tổng: 5 16880 Tổng: 8 80287 Tổng: 5
15 63261 Tổng: 7 48331 Tổng: 4 12334 Tổng: 7 99369 Tổng: 5 06926 Tổng: 8 40369 Tổng: 5
16 95539 Tổng: 2 34864 Tổng: 0 05667 Tổng: 3 96850 Tổng: 5 61034 Tổng: 7 17597 Tổng: 6
17 76553 Tổng: 8 58294 Tổng: 3 39399 Tổng: 8 90289 Tổng: 7 51468 Tổng: 4 00002 Tổng: 2
18 54998 Tổng: 7 39903 Tổng: 3 78723 Tổng: 5 62904 Tổng: 4 91322 Tổng: 4 74990 Tổng: 9
19 14609 Tổng: 9 75801 Tổng: 1 15636 Tổng: 9 26592 Tổng: 1 14478 Tổng: 5 37567 Tổng: 3
20 70964 Tổng: 0 57406 Tổng: 6 35144 Tổng: 8 29379 Tổng: 6 05966 Tổng: 2 81439 Tổng: 2
21 45819 Tổng: 0 99937 Tổng: 0 81866 Tổng: 2 19980 Tổng: 8 55200 Tổng: 0 14296 Tổng: 5
22 36910 Tổng: 1 82488 Tổng: 6 95371 Tổng: 8 15525 Tổng: 7 39397 Tổng: 6 24362 Tổng: 8
23 87441 Tổng: 5 16053 Tổng: 8 59882 Tổng: 0 12681 Tổng: 9 13182 Tổng: 0 28501 Tổng: 1
24 61661 Tổng: 7 57333 Tổng: 6 88274 Tổng: 1 69952 Tổng: 7 70098 Tổng: 7 50550 Tổng: 5
25 77375 Tổng: 2 15545 Tổng: 9 16342 Tổng: 6 36594 Tổng: 3 09743 Tổng: 7 60082 Tổng: 0
26 20347 Tổng: 1 27234 Tổng: 7 59619 Tổng: 0 57620 Tổng: 2 53398 Tổng: 7 04232 Tổng: 5
27 61579 Tổng: 6 36209 Tổng: 9 20645 Tổng: 9 25842 Tổng: 6 72578 Tổng: 5 51599 Tổng: 8
28 68274 Tổng: 1 77645 Tổng: 9 49879 Tổng: 6 37696 Tổng: 5 47490 Tổng: 9 71368 Tổng: 4
29 75346 Tổng: 0 39648 Tổng: 2 37869 Tổng: 5 15877 Tổng: 4 60031 Tổng: 4 78049 Tổng: 3
30 08524 Tổng: 6 62135 Tổng: 8 44624 Tổng: 6 98932 Tổng: 5 44529 Tổng: 1
31 47666 Tổng: 2 36909 Tổng: 9 06102 Tổng: 2

Thống kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc theo năm - Thống kê XSMB theo năm chuẩn 100%.✅ Tổng hợp thống kê KQXSMB theo năm chính xác nhất