Thống kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc theo năm - Thống kê XSMB theo năm

Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm

Xem thống kê giải đặc biệt năm 2024

Tháng Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 42932 Tổng: 5 87444 Tổng: 8 71961 Tổng: 7 19052 Tổng: 7
2 10956 Tổng: 1 28174 Tổng: 1 77433 Tổng: 6 62909 Tổng: 9
3 62495 Tổng: 4 33389 Tổng: 7 17632 Tổng: 5 67364 Tổng: 0
4 10240 Tổng: 4 13300 Tổng: 0 58535 Tổng: 8 69389 Tổng: 7
5 38267 Tổng: 3 69876 Tổng: 3 87122 Tổng: 4 72666 Tổng: 2
6 72794 Tổng: 3 91267 Tổng: 3 32939 Tổng: 2 00312 Tổng: 3
7 69618 Tổng: 9 67384 Tổng: 2 03047 Tổng: 1 93374 Tổng: 1
8 91089 Tổng: 7 85852 Tổng: 7 71307 Tổng: 7 30147 Tổng: 1
9 48877 Tổng: 4 97041 Tổng: 5 16510 Tổng: 1
10 73732 Tổng: 5 98352 Tổng: 7 14138 Tổng: 1
11 28285 Tổng: 3 68333 Tổng: 6 69356 Tổng: 1
12 13113 Tổng: 4 00212 Tổng: 3 12073 Tổng: 0
13 68586 Tổng: 4 39100 Tổng: 0 91753 Tổng: 8
14 91138 Tổng: 1 17670 Tổng: 7 69169 Tổng: 5
15 63261 Tổng: 7 48331 Tổng: 4 12334 Tổng: 7
16 95539 Tổng: 2 34864 Tổng: 0 05667 Tổng: 3
17 76553 Tổng: 8 58294 Tổng: 3 39399 Tổng: 8
18 54998 Tổng: 7 39903 Tổng: 3 78723 Tổng: 5
19 14609 Tổng: 9 75801 Tổng: 1 15636 Tổng: 9
20 70964 Tổng: 0 57406 Tổng: 6 35144 Tổng: 8
21 45819 Tổng: 0 99937 Tổng: 0 81866 Tổng: 2
22 36910 Tổng: 1 82488 Tổng: 6 95371 Tổng: 8
23 87441 Tổng: 5 16053 Tổng: 8 59882 Tổng: 0
24 61661 Tổng: 7 57333 Tổng: 6 88274 Tổng: 1
25 77375 Tổng: 2 15545 Tổng: 9 16342 Tổng: 6
26 20347 Tổng: 1 27234 Tổng: 7 59619 Tổng: 0
27 61579 Tổng: 6 36209 Tổng: 9 20645 Tổng: 9
28 68274 Tổng: 1 77645 Tổng: 9 49879 Tổng: 6
29 75346 Tổng: 0 39648 Tổng: 2 37869 Tổng: 5
30 08524 Tổng: 6 62135 Tổng: 8
31 47666 Tổng: 2 36909 Tổng: 9

Thống kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc theo năm - Thống kê XSMB theo năm chuẩn 100%.✅ Tổng hợp thống kê KQXSMB theo năm chính xác nhất