Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Thừa Thiên Huế KQXSTTH

Kết quả thống kê theo đầu loto Thừa Thiên Huế từ 23-01-2024 đến 22-02-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-02-2024
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
18-02-2024
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
0 lần
3 lần
2 lần
12-02-2024
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
11-02-2024
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
5 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
05-02-2024
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
04-02-2024
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
29-01-2024
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
28-01-2024
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
Số lần 18
16
15
12
15
12
15
13
16
12

Thống kê đuôi loto Thừa Thiên Huế

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
19-02-2024
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
18-02-2024
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
12-02-2024
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
5 lần
2 lần
11-02-2024
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
05-02-2024
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
04-02-2024
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
29-01-2024
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
28-01-2024
1 lần
4 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
Số lần 11
15
18
14
10
15
15
13
16
17

Thống kê tổng loto Thừa Thiên Huế

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
19-02-2024
6 lần
1 lần
1 lần
5 lần
0 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
18-02-2024
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
12-02-2024
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
7 lần
11-02-2024
1 lần
4 lần
4 lần
0 lần
4 lần
1 lần
0 lần
0 lần
4 lần
0 lần
05-02-2024
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
4 lần
4 lần
0 lần
4 lần
2 lần
04-02-2024
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
29-01-2024
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
28-01-2024
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
Số lần 16
11
17
13
11
16
14
11
15
20

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Thừa Thiên Huế là phương pháp thống kê chi tiết số lần về của bộ số có đầu/đuôi về bao nhiêu lần, ở các bộ số nào và giải nào theo từng tuần, tháng gần đây nhất.

Với tính năng thống kê KQXSTTH này bạn có thể xem được thống kê đầu đuôi lô tô của từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem theo từng biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng XSTTH gần đây.

Thống kê đầu đuôi kết quả xổ số sẽ giúp người chơi nắm được từng bộ số và ghép thành những bộ cầu xổ số miền Trung đẹp nhất trong ngày.