Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Thừa Thiên Huế KQXSTTH

Kết quả thống kê theo đầu loto Thừa Thiên Huế từ 14-05-2024 đến 13-06-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
10-06-2024
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
0 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
09-06-2024
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
03-06-2024
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
02-06-2024
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
0 lần
27-05-2024
1 lần
2 lần
0 lần
0 lần
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
26-05-2024
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
5 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
20-05-2024
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
19-05-2024
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
Số lần 11
13
11
15
21
18
18
11
18
8

Thống kê đuôi loto Thừa Thiên Huế

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
10-06-2024
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
09-06-2024
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
03-06-2024
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
02-06-2024
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
27-05-2024
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
26-05-2024
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
20-05-2024
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
19-05-2024
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
0 lần
5 lần
5 lần
1 lần
3 lần
0 lần
Số lần 18
16
13
12
15
18
15
16
11
10

Thống kê tổng loto Thừa Thiên Huế

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
10-06-2024
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
09-06-2024
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
03-06-2024
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
02-06-2024
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
27-05-2024
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
26-05-2024
0 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
20-05-2024
2 lần
3 lần
0 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
19-05-2024
2 lần
4 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
Số lần 12
18
11
11
17
15
16
17
11
16

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Thừa Thiên Huế là phương pháp thống kê chi tiết số lần về của bộ số có đầu/đuôi về bao nhiêu lần, ở các bộ số nào và giải nào theo từng tuần, tháng gần đây nhất.

Với tính năng thống kê KQXSTTH này bạn có thể xem được thống kê đầu đuôi lô tô của từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem theo từng biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng XSTTH gần đây.

Thống kê đầu đuôi kết quả xổ số sẽ giúp người chơi nắm được từng bộ số và ghép thành những bộ cầu xổ số miền Trung đẹp nhất trong ngày.