Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số TP Hồ Chí Minh

Kết quả thống kê theo đầu loto TP Hồ Chí Minh từ 03-09-2023 đến 03-10-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-10-2023
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
30-09-2023
0 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
25-09-2023
0 lần
4 lần
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
5 lần
23-09-2023
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
18-09-2023
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
16-09-2023
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
11-09-2023
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
4 lần
09-09-2023
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
1 lần
04-09-2023
6 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
Số lần 15
18
19
21
17
12
12
15
11
22

Thống kê đuôi loto TP Hồ Chí Minh

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
02-10-2023
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
30-09-2023
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
0 lần
25-09-2023
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
3 lần
3 lần
3 lần
23-09-2023
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
18-09-2023
0 lần
4 lần
3 lần
4 lần
0 lần
2 lần
0 lần
4 lần
0 lần
1 lần
16-09-2023
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
1 lần
0 lần
4 lần
0 lần
0 lần
11-09-2023
1 lần
5 lần
0 lần
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
09-09-2023
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
04-09-2023
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
Số lần 16
22
17
18
20
17
6
19
13
14

Thống kê tổng loto TP Hồ Chí Minh

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
02-10-2023
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
30-09-2023
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
25-09-2023
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
23-09-2023
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
18-09-2023
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
16-09-2023
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
2 lần
11-09-2023
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
5 lần
4 lần
09-09-2023
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
04-09-2023
3 lần
0 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
Số lần 18
12
12
15
19
17
22
12
19
16

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số TP Hồ Chí Minh là phương pháp thống kê chi tiết số lần về của bộ số có đầu/đuôi về bao nhiêu lần, ở các bộ số nào và giải nào theo từng tuần, tháng gần đây nhất.

Với tính năng thống kê KQXSHCM này bạn có thể xem được thống kê đầu đuôi lô tô của từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem theo từng biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng XSHCM gần đây.

Thống kê đầu đuôi kết quả xổ số sẽ giúp người chơi nắm được từng bộ số và ghép thành những bộ cầu xổ số miền Nam đẹp nhất trong ngày.