Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Tây Ninh XSTN

Kết quả thống kê theo đầu loto Tây Ninh từ 14-05-2024 đến 13-06-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-06-2024
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
0 lần
4 lần
2 lần
0 lần
5 lần
30-05-2024
4 lần
0 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
5 lần
1 lần
1 lần
23-05-2024
0 lần
4 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
0 lần
0 lần
3 lần
3 lần
16-05-2024
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
Số lần 8
9
5
5
5
9
4
10
6
11

Thống kê đuôi loto Tây Ninh

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
06-06-2024
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
30-05-2024
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
5 lần
23-05-2024
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
16-05-2024
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
Số lần 5
13
7
8
5
6
8
6
4
10

Thống kê tổng loto Tây Ninh

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
06-06-2024
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
30-05-2024
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
0 lần
0 lần
23-05-2024
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
16-05-2024
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
Số lần 8
8
8
6
11
4
7
10
5
5

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Tây Ninh là phương pháp thống kê chi tiết số lần về của bộ số có đầu/đuôi về bao nhiêu lần, ở các bộ số nào và giải nào theo từng tuần, tháng gần đây nhất.

Với tính năng thống kê KQXS này bạn có thể xem được thống kê đầu đuôi lô tô của từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem theo từng biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng XSTNINH gần đây.

Thống kê đầu đuôi kết quả xổ số sẽ giúp người chơi nắm được từng bộ số và ghép thành những bộ cầu xổ số miền Nam đẹp nhất trong ngày.