Thống kê đầu đuôi lô tô đài Kiên Giang

Kết quả thống kê theo đầu loto Kiên Giang từ 04-11-2022 đến 04-12-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-11-2022
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
13-11-2022
5 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
06-11-2022
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
Số lần 10
3
4
5
4
4
7
4
8
5

Thống kê đuôi loto Kiên Giang

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
20-11-2022
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
13-11-2022
5 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
06-11-2022
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
Số lần 7
9
5
6
6
4
2
4
4
7

Thống kê tổng loto Kiên Giang

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
20-11-2022
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
13-11-2022
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
06-11-2022
4 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
Số lần 8
7
5
9
4
5
4
2
6
4