Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Gia Lai KQXSGL

Kết quả thống kê theo đầu loto Gia Lai từ 24-05-2024 đến 23-06-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-06-2024
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
14-06-2024
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
07-06-2024
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
5 lần
31-05-2024
5 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
24-05-2024
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
Số lần 12
10
8
8
5
9
5
11
9
13

Thống kê đuôi loto Gia Lai

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
21-06-2024
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
14-06-2024
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
07-06-2024
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
5 lần
1 lần
31-05-2024
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
24-05-2024
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
Số lần 7
9
11
9
9
9
7
4
18
7

Thống kê tổng loto Gia Lai

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
21-06-2024
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
0 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
14-06-2024
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
07-06-2024
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
5 lần
0 lần
3 lần
31-05-2024
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
24-05-2024
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
3 lần
0 lần
4 lần
0 lần
Số lần 8
11
7
10
10
9
7
10
7
11

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Gia Lai là phương pháp thống kê chi tiết số lần về của bộ số có đầu/đuôi về bao nhiêu lần, ở các bộ số nào và giải nào theo từng tuần, tháng gần đây nhất.

Với tính năng thống kê KQXSGL này bạn có thể xem được thống kê đầu đuôi lô tô của từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem theo từng biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng XSGL gần đây.

Thống kê đầu đuôi kết quả xổ số sẽ giúp người chơi nắm được từng bộ số và ghép thành những bộ cầu xổ số miền Trung đẹp nhất trong ngày.