Thống kê đầu đuôi lô tô đài Đồng Nai

Kết quả thống kê theo đầu loto Đồng Nai từ 04-11-2022 đến 04-12-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-11-2022
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
6 lần
2 lần
1 lần
2 lần
23-11-2022
3 lần
0 lần
0 lần
0 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
8 lần
16-11-2022
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
6 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
09-11-2022
5 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
Số lần 11
2
5
3
9
9
9
6
4
14

Thống kê đuôi loto Đồng Nai

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
30-11-2022
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
23-11-2022
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
16-11-2022
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
09-11-2022
4 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
Số lần 8
9
9
6
8
7
7
6
5
7

Thống kê tổng loto Đồng Nai

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
30-11-2022
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
0 lần
5 lần
23-11-2022
2 lần
0 lần
3 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
16-11-2022
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
09-11-2022
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
Số lần 7
5
10
5
12
5
7
8
3
10