Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Đồng Nai

Kết quả thống kê theo đầu loto Đồng Nai từ 27-04-2024 đến 27-05-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-05-2024
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
15-05-2024
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
4 lần
08-05-2024
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
0 lần
5 lần
1 lần
1 lần
5 lần
01-05-2024
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
Số lần 6
10
5
6
2
6
10
4
8
15

Thống kê đuôi loto Đồng Nai

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
22-05-2024
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
15-05-2024
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
08-05-2024
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
4 lần
0 lần
01-05-2024
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
Số lần 7
5
6
9
6
6
8
10
10
5

Thống kê tổng loto Đồng Nai

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
22-05-2024
1 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
15-05-2024
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
08-05-2024
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
01-05-2024
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
Số lần 11
7
7
7
6
11
5
6
7
5

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Đồng Nai là phương pháp thống kê chi tiết số lần về của bộ số có đầu/đuôi về bao nhiêu lần, ở các bộ số nào và giải nào theo từng tuần, tháng gần đây nhất.

Với tính năng thống kê KQXSDN này bạn có thể xem được thống kê đầu đuôi lô tô của từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem theo từng biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng XSDN gần đây.

Thống kê đầu đuôi kết quả xổ số sẽ giúp người chơi nắm được từng bộ số và ghép thành những bộ cầu xổ số miền Nam đẹp nhất trong ngày.