Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Đà Nẵng KQXSDNG

Kết quả thống kê theo đầu loto Đà Nẵng từ 23-02-2023 đến 25-03-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-03-2023
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
0 lần
18-03-2023
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
6 lần
1 lần
1 lần
15-03-2023
1 lần
1 lần
0 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
11-03-2023
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
0 lần
08-03-2023
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
04-03-2023
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
01-03-2023
3 lần
2 lần
0 lần
6 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
25-02-2023
1 lần
3 lần
0 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
Số lần 10
15
14
17
12
18
17
20
9
12

Thống kê đuôi loto Đà Nẵng

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
22-03-2023
2 lần
2 lần
0 lần
0 lần
5 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
18-03-2023
0 lần
5 lần
3 lần
0 lần
0 lần
0 lần
0 lần
3 lần
6 lần
1 lần
15-03-2023
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
11-03-2023
0 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
1 lần
08-03-2023
3 lần
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
04-03-2023
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
7 lần
0 lần
1 lần
01-03-2023
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
5 lần
3 lần
0 lần
25-02-2023
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
Số lần 14
21
10
9
12
8
16
27
17
10

Thống kê tổng loto Đà Nẵng

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
22-03-2023
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
6 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
18-03-2023
4 lần
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
15-03-2023
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
11-03-2023
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
0 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
4 lần
08-03-2023
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
5 lần
1 lần
0 lần
1 lần
0 lần
3 lần
04-03-2023
0 lần
1 lần
6 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
01-03-2023
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
25-02-2023
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
Số lần 16
18
14
16
13
18
12
10
10
17

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Đà Nẵng là phương pháp thống kê chi tiết số lần về của bộ số có đầu/đuôi về bao nhiêu lần, ở các bộ số nào và giải nào theo từng tuần, tháng gần đây nhất.

Với tính năng thống kê KQXSDNG này bạn có thể xem được thống kê đầu đuôi lô tô của từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem theo từng biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng XSDNG gần đây.

Thống kê đầu đuôi kết quả xổ số sẽ giúp người chơi nắm được từng bộ số và ghép thành những bộ cầu xổ số miền Trung đẹp nhất trong ngày.