Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Đà Nẵng KQXSDNG

Kết quả thống kê theo đầu loto Đà Nẵng từ 30-01-2024 đến 29-02-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-02-2024
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
24-02-2024
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
21-02-2024
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
17-02-2024
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
14-02-2024
4 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
10-02-2024
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
07-02-2024
2 lần
0 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
03-02-2024
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
31-01-2024
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
Số lần 20
9
20
12
20
14
17
16
14
20

Thống kê đuôi loto Đà Nẵng

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
28-02-2024
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
24-02-2024
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
21-02-2024
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
17-02-2024
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
14-02-2024
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
5 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
10-02-2024
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
07-02-2024
3 lần
0 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
5 lần
3 lần
0 lần
03-02-2024
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
31-01-2024
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
Số lần 19
13
8
19
14
24
14
18
18
15

Thống kê tổng loto Đà Nẵng

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
28-02-2024
0 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
7 lần
24-02-2024
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
21-02-2024
4 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
17-02-2024
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
2 lần
14-02-2024
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
4 lần
10-02-2024
4 lần
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
07-02-2024
0 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
03-02-2024
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
31-01-2024
2 lần
4 lần
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
Số lần 15
18
12
9
16
14
20
19
15
24

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Đà Nẵng là phương pháp thống kê chi tiết số lần về của bộ số có đầu/đuôi về bao nhiêu lần, ở các bộ số nào và giải nào theo từng tuần, tháng gần đây nhất.

Với tính năng thống kê KQXSDNG này bạn có thể xem được thống kê đầu đuôi lô tô của từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem theo từng biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng XSDNG gần đây.

Thống kê đầu đuôi kết quả xổ số sẽ giúp người chơi nắm được từng bộ số và ghép thành những bộ cầu xổ số miền Trung đẹp nhất trong ngày.