Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Đà Nẵng KQXSDNG

Kết quả thống kê theo đầu loto Đà Nẵng từ 14-05-2024 đến 13-06-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
12-06-2024
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
08-06-2024
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
5 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
05-06-2024
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
01-06-2024
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
29-05-2024
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
1 lần
25-05-2024
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
22-05-2024
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
18-05-2024
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
15-05-2024
1 lần
1 lần
5 lần
2 lần
0 lần
5 lần
3 lần
0 lần
1 lần
0 lần
Số lần 14
12
23
11
16
24
20
21
10
11

Thống kê đuôi loto Đà Nẵng

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
12-06-2024
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
08-06-2024
1 lần
1 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
05-06-2024
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
4 lần
01-06-2024
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
29-05-2024
5 lần
0 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
25-05-2024
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
22-05-2024
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
4 lần
1 lần
1 lần
0 lần
0 lần
18-05-2024
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
5 lần
3 lần
2 lần
15-05-2024
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
Số lần 20
13
22
12
11
17
14
23
17
13

Thống kê tổng loto Đà Nẵng

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
12-06-2024
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
08-06-2024
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
05-06-2024
3 lần
4 lần
0 lần
0 lần
2 lần
0 lần
1 lần
0 lần
4 lần
4 lần
01-06-2024
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
29-05-2024
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
5 lần
0 lần
3 lần
25-05-2024
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
22-05-2024
2 lần
1 lần
3 lần
0 lần
0 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
18-05-2024
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
15-05-2024
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
4 lần
0 lần
0 lần
2 lần
2 lần
4 lần
Số lần 14
20
17
13
17
16
12
17
15
21

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Đà Nẵng là phương pháp thống kê chi tiết số lần về của bộ số có đầu/đuôi về bao nhiêu lần, ở các bộ số nào và giải nào theo từng tuần, tháng gần đây nhất.

Với tính năng thống kê KQXSDNG này bạn có thể xem được thống kê đầu đuôi lô tô của từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem theo từng biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng XSDNG gần đây.

Thống kê đầu đuôi kết quả xổ số sẽ giúp người chơi nắm được từng bộ số và ghép thành những bộ cầu xổ số miền Trung đẹp nhất trong ngày.