Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Đà Nẵng KQXSDNG

Kết quả thống kê theo đầu loto Đà Nẵng từ 25-08-2023 đến 24-09-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-09-2023
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
20-09-2023
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
16-09-2023
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
13-09-2023
3 lần
0 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
09-09-2023
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
5 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
06-09-2023
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
02-09-2023
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
30-08-2023
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
0 lần
1 lần
26-08-2023
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
Số lần 18
14
20
13
18
20
10
19
16
14

Thống kê đuôi loto Đà Nẵng

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
23-09-2023
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
0 lần
0 lần
2 lần
0 lần
5 lần
20-09-2023
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
16-09-2023
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
13-09-2023
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
4 lần
0 lần
09-09-2023
5 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
06-09-2023
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
0 lần
1 lần
4 lần
0 lần
0 lần
2 lần
02-09-2023
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
30-08-2023
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
4 lần
26-08-2023
4 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
Số lần 30
20
16
14
13
5
17
15
13
19

Thống kê tổng loto Đà Nẵng

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
23-09-2023
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
20-09-2023
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
6 lần
0 lần
16-09-2023
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
0 lần
2 lần
0 lần
13-09-2023
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
0 lần
1 lần
09-09-2023
5 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
06-09-2023
1 lần
1 lần
0 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
02-09-2023
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
3 lần
30-08-2023
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
26-08-2023
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
Số lần 17
18
10
22
19
17
18
9
19
13

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Đà Nẵng là phương pháp thống kê chi tiết số lần về của bộ số có đầu/đuôi về bao nhiêu lần, ở các bộ số nào và giải nào theo từng tuần, tháng gần đây nhất.

Với tính năng thống kê KQXSDNG này bạn có thể xem được thống kê đầu đuôi lô tô của từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem theo từng biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng XSDNG gần đây.

Thống kê đầu đuôi kết quả xổ số sẽ giúp người chơi nắm được từng bộ số và ghép thành những bộ cầu xổ số miền Trung đẹp nhất trong ngày.