Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Đà Lạt KQXSDL

Kết quả thống kê theo đầu loto Đà Lạt từ 24-05-2024 đến 23-06-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-06-2024
2 lần
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
09-06-2024
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
02-06-2024
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
26-05-2024
2 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
Số lần 7
3
8
2
9
9
7
10
8
9

Thống kê đuôi loto Đà Lạt

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
16-06-2024
5 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
09-06-2024
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
1 lần
2 lần
4 lần
02-06-2024
4 lần
2 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
26-05-2024
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
4 lần
Số lần 12
6
5
7
6
9
6
8
4
9

Thống kê tổng loto Đà Lạt

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
16-06-2024
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
09-06-2024
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
2 lần
02-06-2024
3 lần
6 lần
0 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
26-05-2024
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
Số lần 6
14
8
5
4
7
4
7
8
9

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Đà Lạt là phương pháp thống kê chi tiết số lần về của bộ số có đầu/đuôi về bao nhiêu lần, ở các bộ số nào và giải nào theo từng tuần, tháng gần đây nhất.

Với tính năng thống kê KQXSDL này bạn có thể xem được thống kê đầu đuôi lô tô của từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem theo từng biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng XSDL gần đây.

Thống kê đầu đuôi kết quả xổ số sẽ giúp người chơi nắm được từng bộ số và ghép thành những bộ cầu xổ số miền Nam đẹp nhất trong ngày.