Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Bình Định KQXSBDI

Kết quả thống kê theo đầu loto Bình Định từ 17-03-2024 đến 16-04-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
11-04-2024
0 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
04-04-2024
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
28-03-2024
0 lần
0 lần
3 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
1 lần
21-03-2024
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
0 lần
Số lần 4
4
8
6
10
7
10
8
11
4

Thống kê đuôi loto Bình Định

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
11-04-2024
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
0 lần
0 lần
3 lần
3 lần
04-04-2024
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
28-03-2024
2 lần
1 lần
1 lần
5 lần
0 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
21-03-2024
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
Số lần 11
6
7
12
3
5
6
5
8
9

Thống kê tổng loto Bình Định

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
11-04-2024
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
04-04-2024
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
0 lần
1 lần
6 lần
1 lần
2 lần
3 lần
28-03-2024
1 lần
5 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
21-03-2024
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
Số lần 5
12
6
1
5
11
13
6
7
6

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Bình Định là phương pháp thống kê chi tiết số lần về của bộ số có đầu/đuôi về bao nhiêu lần, ở các bộ số nào và giải nào theo từng tuần, tháng gần đây nhất.

Với tính năng thống kê KQXSBDI này bạn có thể xem được thống kê đầu đuôi lô tô của từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem theo từng biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng XSBDI gần đây.

Thống kê đầu đuôi kết quả xổ số sẽ giúp người chơi nắm được từng bộ số và ghép thành những bộ cầu xổ số miền Trung đẹp nhất trong ngày.