Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số Trà Vinh

Thống kê theo đầu giải đặc biệt Trà Vinh từ 31-10-2022 đến 30-11-2022

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
18-11-2022
25
11-11-2022
14
04-11-2022
50
Tổng 0
1
1
0
0
1
0
0
0
0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Trà Vinh từ 31-10-2022 đến 30-11-2022

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
18-11-2022
25
11-11-2022
14
04-11-2022
50
Tổng 1
0
0
0
1
1
0
0
0
0

Thống kê tổng loto Trà Vinh

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
18-11-2022
25
11-11-2022
14
04-11-2022
50
Số lần 0
0
0
0
0
2
0
1
0
0