Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số Tiền Giang

Thống kê theo đầu giải đặc biệt Tiền Giang từ 04-11-2022 đến 04-12-2022

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
20-11-2022
99
13-11-2022
32
06-11-2022
08
Tổng 1
0
0
1
0
0
0
0
0
1

Thống kê đuôi giải đặc biệt Tiền Giang từ 04-11-2022 đến 04-12-2022

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
20-11-2022
99
13-11-2022
32
06-11-2022
08
Tổng 0
0
1
0
0
0
0
0
1
1

Thống kê tổng loto Tiền Giang

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
20-11-2022
99
13-11-2022
32
06-11-2022
08
Số lần 0
0
0
0
0
1
0
0
2
0