Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số đài Quảng Bình

Thống kê theo đầu giải đặc biệt Quảng Bình từ 14-03-2024 đến 13-04-2024

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
11-04-2024
76
04-04-2024
60
28-03-2024
55
21-03-2024
54
14-03-2024
71
Tổng 0
0
0
0
0
2
1
2
0
0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Bình từ 14-03-2024 đến 13-04-2024

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
11-04-2024
76
04-04-2024
60
28-03-2024
55
21-03-2024
54
14-03-2024
71
Tổng 1
1
0
0
1
1
1
0
0
0

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số Quảng Bình phương pháp thống kê giúp người chơi dễ dàng theo dõi quy luật đầu đuôi giải ĐB Quảng Bình theo từng tuần, tháng hay biên độ bạn lựa chọn xem.

 - Thống kê đầu giải đặc biệt SXQB theo từng khoảng thời gian mở thưởng: 30 ngày, 60 ngày hay 100 ngày gần nhất.

- Thống kê đuôi giải đặc biệt theo từng khoảng thời gian như 5 ngày, 10 ngày, 30 ngày, 60 ngày hay 100 ngày gần nhất.

Kết quả đưa ra được dựa trên phương pháp thống kê bằng phần mềm máy tính nên có độ chính xác tuyệt đối với kết quả xổ số miền Trung.

Thống kê tổng loto Quảng Bình

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
11-04-2024
76
04-04-2024
60
28-03-2024
55
21-03-2024
54
14-03-2024
71
Số lần 1
0
0
1
0
0
1
0
1
1

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số Quảng Bình phương pháp thống kê giúp người chơi dễ dàng theo dõi quy luật đầu đuôi giải ĐB Quảng Bình theo từng tuần, tháng hay biên độ bạn lựa chọn xem.

 - Thống kê đầu giải đặc biệt SXQB theo từng khoảng thời gian mở thưởng: 30 ngày, 60 ngày hay 100 ngày gần nhất.

- Thống kê đuôi giải đặc biệt theo từng khoảng thời gian như 5 ngày, 10 ngày, 30 ngày, 60 ngày hay 100 ngày gần nhất.

Kết quả đưa ra được dựa trên phương pháp thống kê bằng phần mềm máy tính nên có độ chính xác tuyệt đối với kết quả xổ số miền Trung.