Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng

Thống kê theo đầu giải đặc biệt Đà Nẵng từ 04-11-2022 đến 04-12-2022

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
03-12-2022
64
30-11-2022
55
19-11-2022
23
16-11-2022
08
12-11-2022
16
09-11-2022
08
05-11-2022
84
Tổng 2
1
1
0
0
1
1
0
1
0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đà Nẵng từ 04-11-2022 đến 04-12-2022

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
03-12-2022
64
30-11-2022
55
19-11-2022
23
16-11-2022
08
12-11-2022
16
09-11-2022
08
05-11-2022
84
Tổng 0
0
0
1
2
1
1
0
2
0

Thống kê tổng loto Đà Nẵng

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
03-12-2022
64
30-11-2022
55
19-11-2022
23
16-11-2022
08
12-11-2022
16
09-11-2022
08
05-11-2022
84
Số lần 2
0
1
0
0
1
0
1
2
0