Đề về 81, thống kê những con lô sẽ ra ngày mai

Tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau, khi giải ĐB hôm trước về 81

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
39 - 5 lần 44 - 3 lần 67 - 3 lần 63 - 3 lần 46 - 2 lần
47 - 2 lần 24 - 2 lần 84 - 2 lần 87 - 2 lần 36 - 2 lần
20 - 2 lần 34 - 2 lần 86 - 2 lần 29 - 2 lần 45 - 2 lần
33 - 2 lần 94 - 2 lần 08 - 2 lần 00 - 2 lần 76 - 2 lần
79 - 1 lần 89 - 1 lần 57 - 1 lần 54 - 1 lần 91 - 1 lần
42 - 1 lần 32 - 1 lần 27 - 1 lần 60 - 1 lần 68 - 1 lần
92 - 1 lần 74 - 1 lần 52 - 1 lần 43 - 1 lần 06 - 1 lần
90 - 1 lần 62 - 1 lần 55 - 1 lần 37 - 1 lần 25 - 1 lần
17 - 1 lần 75 - 1 lần 58 - 1 lần 10 - 1 lần 70 - 1 lần
09 - 1 lần 38 - 1 lần 15 - 1 lần 71 - 1 lần 85 - 1 lần
18 - 1 lần 66 - 1 lần 16 - 1 lần 83 - 1 lần 31 - 1 lần
78 - 1 lần 22 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 81

Bộ sốĐã về - ĐầuĐã về - ĐuôiĐã về - Tổng
0 6 lần 8 lần 7 lần
1 5 lần 3 lần 9 lần
2 9 lần 6 lần 12 lần
3 15 lần 7 lần 9 lần
4 11 lần 13 lần 5 lần
5 5 lần 7 lần 4 lần
6 10 lần 11 lần 9 lần
7 8 lần 11 lần 8 lần
8 9 lần 7 lần 8 lần
9 5 lần 10 lần 12 lần

Xem thống kê những ngày đề về 81

ĐềNgày vềHôm sauLô ra ngày hôm sauĐề hôm sau
000 81
5-6-2023 6-6-2023 07-08-13-17-18-19-20-22-25-31-34-34-36-43-47-57-58-59-61-62-68-70-76-79-86-90-98
830 79
444 81
8-5-2023 9-5-2023 08-14-21-23-25-26-27-30-38-42-42-46-52-54-59-60-64-65-67-67-68-70-71-78-83-88-94
585 46
593 81
31-3-2023 1-4-2023 02-09-09-18-28-29-34-42-44-48-49-50-55-56-58-61-62-65-65-70-72-75-76-85-91-93-95
703 44
895 81
16-3-2023 17-3-2023 01-05-06-06-08-09-11-11-18-19-32-43-46-47-50-58-60-63-65-67-69-75-78-79-86-89-93
593 89
907 81
21-2-2023 22-2-2023 01-03-09-09-10-11-17-28-30-30-44-44-51-52-56-56-57-60-62-62-78-79-80-87-98-99-99
313 57
665 81
14-9-2022 15-9-2022 04-05-06-18-21-21-23-24-25-27-47-50-54-57-58-66-69-71-72-77-78-81-83-88-92-95-96
873 54
081 81
9-6-2022 10-6-2022 01-02-08-09-16-18-22-24-24-27-33-45-45-46-53-58-62-62-63-70-81-85-85-89-90-91-97
083 91
206 81
3-10-2021 4-10-2021 05-06-07-10-11-14-15-27-34-38-40-42-44-47-49-57-59-59-60-64-69-69-72-74-85-85-91
457 47
090 81
5-8-2021 6-8-2021 00-04-13-19-24-26-28-29-35-38-46-46-47-52-55-55-58-63-65-67-69-71-76-79-80-84-98
394 67
880 81
1-8-2021 2-8-2021 02-03-04-09-12-12-14-15-16-24-25-40-47-50-53-57-59-70-73-73-78-81-81-82-82-91-91
714 24
877 81
2-7-2021 3-7-2021 04-04-18-34-37-40-41-42-44-44-45-45-45-47-48-48-49-52-54-59-66-67-69-83-85-88-89
029 42
206 81
2-1-2021 3-1-2021 04-06-10-14-16-18-24-25-28-31-32-40-41-52-52-54-55-59-60-60-68-71-72-87-91-93-97
431 32
616 81
15-12-2020 16-12-2020 02-09-15-16-26-26-28-31-32-33-33-33-38-40-52-56-63-64-65-69-72-84-85-85-88-97-99
163 63
151 81
25-12-2019 26-12-2019 02-10-19-20-34-39-47-47-49-49-54-54-54-58-59-63-72-73-74-74-75-76-80-82-86-89-92
059 39
460 81
19-12-2019 20-12-2019 08-09-10-10-37-37-43-44-47-50-57-63-70-75-76-78-81-83-84-86-87-88-88-91-94-94-99
766 84
461 81
6-11-2019 7-11-2019 00-01-03-05-07-14-23-24-31-36-36-40-54-55-56-66-75-76-83-83-86-91-95-95-96-96-99
870 24
238 81
2-10-2019 3-10-2019 01-07-14-19-25-27-27-28-35-39-44-51-52-54-59-59-61-66-67-73-74-75-75-77-81-82-92
172 27
939 81
13-8-2019 14-8-2019 05-12-14-20-27-29-38-38-39-40-45-48-49-49-58-59-63-63-63-64-64-71-78-84-92-94-98
105 84
461 81
13-4-2019 14-4-2019 00-13-14-14-19-21-26-26-30-33-35-39-40-42-45-54-54-57-67-70-71-77-82-83-84-96-97
028 67
850 81
26-8-2018 27-8-2018 00-07-09-09-19-24-27-31-34-35-38-49-55-57-60-60-63-65-74-74-80-82-85-87-87-98-98
529 87
936 81
10-8-2018 11-8-2018 04-08-11-17-18-19-21-23-28-45-48-53-55-60-62-64-66-67-68-75-81-82-84-86-93-96-99
104 60
985 81
12-5-2018 13-5-2018 09-14-17-22-26-36-36-45-49-52-53-59-62-62-69-70-70-79-79-81-81-82-87-89-89-92-94
273 36
934 81
10-2-2018 11-2-2018 02-05-08-08-10-12-21-22-25-27-36-37-37-37-53-59-62-63-66-67-68-74-76-79-80-81-98
495 68
600 81
8-12-2017 9-12-2017 00-11-16-19-21-21-22-24-26-28-37-39-41-48-51-52-54-54-67-68-72-76-77-85-86-92-95
838 92
809 81
21-8-2017 22-8-2017 01-08-15-16-20-26-28-31-38-41-43-44-47-50-56-58-60-62-64-71-72-73-80-84-92-97-99
657 44
052 81
22-7-2017 23-7-2017 01-07-12-14-14-18-20-22-28-29-39-41-44-47-47-55-59-61-68-71-74-75-76-77-90-94-97
080 20
081 81
15-7-2017 16-7-2017 06-15-18-19-23-28-37-39-39-39-41-44-53-58-61-62-64-69-71-73-74-74-76-82-85-95-95
310 39
996 81
3-5-2017 4-5-2017 11-11-19-19-22-26-31-31-32-34-41-45-50-53-55-56-58-65-65-66-74-87-87-88-88-91-99
185 74
272 81
7-4-2017 8-4-2017 02-03-03-05-06-06-08-16-17-25-27-36-37-39-41-45-46-51-58-71-73-73-81-84-85-92-95
993 46
666 81
9-2-2017 10-2-2017 07-07-12-17-19-24-27-29-32-33-41-42-46-51-52-54-56-63-66-72-74-76-76-80-84-96-97
392 52
013 81
4-11-2016 5-11-2016 04-05-05-06-12-14-20-24-25-33-35-36-37-38-41-41-47-47-52-63-78-79-80-80-81-84-99
852 36
645 81
1-11-2016 2-11-2016 00-01-12-17-19-21-23-27-32-33-43-45-46-52-58-60-63-68-71-72-74-78-78-83-83-86-95
798 43
111 81
15-5-2016 16-5-2016 01-02-03-04-07-10-17-18-20-22-25-34-41-49-49-52-62-66-74-75-77-79-80-82-92-95-96
093 34
111 81
11-2-2016 12-2-2016 04-05-09-14-15-23-26-26-27-27-33-35-35-35-42-54-57-64-67-70-72-86-87-87-92-95-98
057 86
798 81
17-1-2016 18-1-2016 00-03-03-06-08-08-09-16-17-18-21-22-23-24-34-39-47-49-56-61-77-81-84-85-87-93-98
787 06
527 81
23-11-2015 24-11-2015 10-12-17-21-21-22-23-29-30-39-40-47-48-61-61-68-69-74-77-80-83-85-88-89-91-94-94
563 29
348 81
9-10-2015 10-10-2015 01-03-04-08-20-22-24-30-32-34-41-44-56-60-61-65-68-70-73-76-81-85-85-86-88-90-92
175 90
027 81
27-6-2015 28-6-2015 00-00-02-02-05-08-20-20-22-25-28-35-37-43-47-53-55-62-62-62-64-70-77-86-87-95-95
748 62
458 81
4-4-2015 5-4-2015 01-05-05-07-12-30-34-35-35-36-39-39-46-48-49-49-53-57-59-60-69-71-75-75-86-88-98
076 86
567 81
24-3-2015 25-3-2015 04-11-13-17-17-20-24-26-30-33-34-40-40-47-57-60-61-69-72-76-79-91-91-96-96-96-96
314 47
967 81
2-12-2014 3-12-2014 01-03-06-06-07-10-12-16-17-21-25-28-29-29-38-38-45-48-49-54-57-65-71-81-93-98-99
761 45
701 81
15-7-2014 16-7-2014 00-01-03-07-08-14-15-20-21-30-31-31-33-37-38-43-44-50-55-56-57-65-71-76-87-91-99
570 55
189 81
4-7-2013 5-7-2013 07-12-12-15-18-19-21-21-24-27-28-34-36-38-38-39-40-43-47-50-56-59-60-60-63-94-98
550 39
055 81
28-5-2013 29-5-2013 01-02-04-06-10-12-12-12-25-31-37-38-38-39-47-57-73-73-74-80-83-87-93-96-97-98-98
344 37
207 81
3-1-2013 4-1-2013 00-01-03-05-07-07-19-19-25-28-33-33-44-51-57-61-63-63-72-77-78-79-82-94-96-97-98
829 63
741 81
21-12-2012 22-12-2012 00-01-14-14-18-19-33-34-38-41-41-42-45-46-49-52-53-55-74-78-80-84-89-94-95-96-97
006 33
575 81
25-11-2012 26-11-2012 05-09-12-18-21-21-25-32-34-36-42-48-50-50-51-56-56-64-68-69-78-89-89-93-94-95-98
335 94
471 81
28-10-2012 29-10-2012 02-02-13-20-21-23-25-25-28-36-39-39-50-53-55-55-64-64-64-66-69-69-70-78-85-86-93
494 25
436 81
29-6-2012 30-6-2012 01-04-04-07-08-08-15-17-33-33-36-45-46-51-59-64-66-72-80-80-80-81-84-88-94-97-98
827 17
082 81
19-5-2012 20-5-2012 01-06-06-06-11-17-26-27-29-36-39-42-43-44-50-50-57-59-69-73-75-77-79-83-86-87-89
108 39
160 81
9-3-2012 10-3-2012 00-01-11-15-18-19-19-21-34-34-35-37-40-43-45-46-46-50-50-54-67-70-73-75-77-84-99
696 75
757 81
7-11-2009 8-11-2009 00-07-11-16-20-23-29-31-38-40-47-51-52-55-55-57-57-57-62-67-70-74-74-76-82-84-98
239 67
464 81
23-1-2009 24-1-2009 01-08-13-23-25-30-34-34-34-37-40-42-45-47-48-52-57-59-60-62-67-72-76-80-86-93-94
082 45
575 81
17-12-2008 18-12-2008 01-02-04-11-20-25-28-35-40-45-47-50-51-52-58-60-62-63-66-66-68-71-73-74-77-79-83
316 58
793 81
4-11-2008 5-11-2008 02-06-07-09-10-11-11-14-18-27-36-39-41-45-49-53-54-55-62-62-70-73-75-85-87-92-96
426 10
119 81
10-8-2008 11-8-2008 08-09-15-16-21-23-25-27-31-32-38-39-42-42-45-47-48-57-59-62-62-70-73-78-79-85-85
310 70
627 81
18-12-2007 19-12-2007 01-03-03-04-07-15-16-20-23-26-34-38-40-51-52-54-57-60-60-62-62-72-75-79-87-90-94
423 87
916 81
28-7-2007 29-7-2007 05-09-12-12-17-34-35-39-42-47-57-57-57-60-65-67-71-79-81-82-83-87-88-89-90-92-97
768 09
769 81
13-5-2007 14-5-2007 04-05-09-11-21-24-38-42-42-45-50-53-53-54-54-55-56-65-65-70-71-73-73-76-80-82-86
274 38
266 81
24-3-2007 25-3-2007 04-15-16-29-36-37-38-40-41-43-43-43-44-47-51-54-58-62-64-73-75-78-85-87-89-94-98
228 15
006 81
13-2-2007 14-2-2007 00-07-08-10-21-37-38-41-44-47-50-53-54-56-61-64-67-70-72-75-76-77-78-79-79-89-93
448 44
303 81
27-11-2006 28-11-2006 02-03-04-17-17-28-30-35-38-42-46-47-48-50-55-61-63-67-71-77-79-81-83-91-91-95-99
733 71
295 81
27-5-2006 28-5-2006 07-08-17-20-21-26-26-29-32-38-40-56-59-66-71-71-74-77-78-79-84-91-92-92-95-98-99
193 08
543 81
30-4-2006 1-5-2006 04-12-15-16-20-20-21-22-26-28-30-35-35-36-39-47-48-53-56-57-70-78-85-85-93-93-97
602 85
256 81
7-2-2006 8-2-2006 05-06-08-08-09-14-18-19-21-22-26-30-34-37-40-50-57-57-60-72-90-92-93-95-96-97-98
528 08
740 81
21-11-2005 22-11-2005 00-03-05-08-12-17-19-22-26-28-31-37-38-47-47-49-64-65-70-78-80-83-88-89-91-95-97
343 00
665 81
5-7-2005 6-7-2005 07-09-10-12-15-17-17-18-30-31-32-34-38-49-52-59-65-67-73-76-83-85-88-91-92-97-99
077 18
594 81
3-4-2005 4-4-2005 05-06-07-17-24-26-33-33-46-50-55-57-58-73-74-77-77-80-80-86-88-91-91-95-96-97-98
173 33
155 81
25-2-2005 26-2-2005 00-01-07-14-24-31-33-35-39-53-55-65-66-67-72-73-74-78-80-82-86-89-90-90-91-95-98
537 66
704 81
18-2-2005 19-2-2005 13-14-16-17-20-21-22-24-33-39-41-49-51-52-53-55-58-59-61-62-63-64-65-71-77-77-79
819 16
516 81
15-2-2005 16-2-2005 00-01-02-05-06-11-13-14-18-20-21-24-27-36-37-38-42-47-58-62-70-74-77-83-89-94-98
535 83
424 81
12-2-2005 13-2-2005 02-06-20-26-33-39-43-51-56-57-58-58-60-65-65-74-75-76-82-83-84-86-87-89-91-96-99
689 20
813 81
1-1-2005 2-1-2005 04-07-10-12-19-19-20-23-29-30-31-34-35-39-62-63-64-67-67-81-81-83-85-85-90-92-97
656 29
717 81
21-11-2004 22-11-2004 08-13-15-19-23-25-31-31-42-43-52-55-58-60-65-65-67-75-77-77-77-81-82-92-94-95
174 31
878 81
2-10-2004 3-10-2004 04-15-17-18-31-34-38-41-47-49-53-62-63-64-68-70-73-76-76-76-78-86-92-93-95-98
196 76
047 81
31-5-2004 1-6-2004 08-08-20-21-22-24-26-34-36-36-38-38-41-43-44-49-53-57-64-66-76-80-86-90-93-94
930 76
359 81
30-3-2004 31-3-2004 15-18-22-24-29-31-34-38-40-41-48-51-51-53-60-61-63-63-73-77-77-83-93-96-97-99
946 34
886 81
28-1-2004 29-1-2004 00-00-02-02-03-10-11-15-16-17-17-23-25-31-34-38-39-41-52-54-62-70-77-80-91-97
807 00
762 81
2-1-2004 3-1-2004 78
158 78
228 81
15-4-2003 16-4-2003 01-08-12-13-16-18-18-20-37-37-39-49-50-51-53-59-59-66-68-87-87-95-97-98
563 39
492 81
7-2-2003 8-2-2003 02-02-06-14-14-17-19-20-22-22-24-26-28-29-39-46-54-59-63-64-68-83-85-99
366 22
686 81
13-9-2002 14-9-2002 12-14-18-20-24-29-32-36-38-40-40-42-42-49-50-51-52-56-63-65-71-74-80-89
112 63
616 81
24-7-2002 25-7-2002 00-02-07-08-12-16-22-28-30-34-40-45-45-45-47-58-65-71-75-82-83-83-88-94
509 94
Xem thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -