XSMT 09/02/2024 - Kết Quả Xổ Số miền Trung ngày 9/2/2024

Kết quả xổ số miền Trung ngày 9-2-2024

XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT ngày 9-2-2024

Gia LaiNinh Thuận
G8
39
26
G7
666
715
G6
4281
1283
4337
5184
4065
3131
G5
0838
4276
G4
97029
31765
25099
85963
95088
02720
87741
04751
15882
47786
31959
41859
34265
49025
G3
43044
13848
67034
11440
G2
40424
40211
G1
92732
17545
ĐB
219388
189383
ĐầuGia LaiNinh Thuận
0
1 1,5
2 0,4,9 5,6
3 2,7,8,9 1,4
4 1,4,8 0,5
5 1,9,9
6 3,5,6 5,5
7 6
8 1,3,8,8 2,3,4,6
9 9
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: