XSMT 02/07/2024 - Kết Quả Xổ Số miền Trung ngày 2/7/2024

Kết quả xổ số miền Trung ngày 2-7-2024

XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT ngày 2-7-2024

Đắc LắcQuảng Nam
G8
53
19
G7
316
200
G6
3310
2655
0782
4727
1997
7548
G5
7108
7219
G4
73023
69422
68550
74306
43509
50344
73704
01684
76510
89882
68339
36809
66343
86901
G3
23685
64045
95202
74127
G2
67211
32732
G1
76520
87343
ĐB
945687
685646
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
0 4,6,8,9 0,1,2,9
1 0,1,6 0,9,9
2 0,2,3 7,7
3 2,9
4 4,5 3,3,6,8
5 0,3,5
6
7
8 2,5,7 2,4
9 7
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: