XSMT 12/07/2024 - Kết Quả Xổ Số miền Trung ngày 12/7/2024

Kết quả xổ số miền Trung ngày 12-7-2024

XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT ngày 12-7-2024

Gia LaiNinh Thuận
G8
67
73
G7
703
890
G6
3852
6758
6704
8743
0554
2494
G5
4526
4928
G4
90425
20282
20690
36481
64005
22689
97102
70292
17477
26385
77985
36605
91050
15086
G3
33341
71175
31684
12795
G2
12855
47903
G1
20450
58523
ĐB
622589
958925
ĐầuGia LaiNinh Thuận
0 2,3,4,5 3,5
1
2 5,6 3,5,8
3
4 1 3
5 0,2,5,8 0,4
6 7
7 5 3,7
8 1,2,9,9 4,5,5,6
9 0 0,2,4,5
Xem lại kết quả ngày này năm xưa: