Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Vũng Tàu

Kết quả thống kê theo đầu loto Vũng Tàu từ 26-08-2023 đến 25-09-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-09-2023
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
12-09-2023
1 lần
2 lần
3 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
05-09-2023
1 lần
4 lần
0 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
29-08-2023
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
Số lần 4
10
8
7
8
8
7
9
6
5

Thống kê đuôi loto Vũng Tàu

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
19-09-2023
1 lần
0 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
2 lần
3 lần
0 lần
5 lần
12-09-2023
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
0 lần
3 lần
0 lần
05-09-2023
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
29-08-2023
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
Số lần 7
7
8
9
3
9
6
5
9
9

Thống kê tổng loto Vũng Tàu

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
19-09-2023
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
2 lần
0 lần
0 lần
1 lần
1 lần
12-09-2023
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
05-09-2023
2 lần
1 lần
5 lần
3 lần
2 lần
0 lần
0 lần
1 lần
1 lần
3 lần
29-08-2023
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
Số lần 9
6
12
6
9
7
3
7
5
8

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Vũng Tàu là phương pháp thống kê chi tiết số lần về của bộ số có đầu/đuôi về bao nhiêu lần, ở các bộ số nào và giải nào theo từng tuần, tháng gần đây nhất.

Với tính năng thống kê KQXSVT này bạn có thể xem được thống kê đầu đuôi lô tô của từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem theo từng biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng XSVT gần đây.

Thống kê đầu đuôi kết quả xổ số sẽ giúp người chơi nắm được từng bộ số và ghép thành những bộ cầu xổ số miền Nam đẹp nhất trong ngày.