Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Trà Vinh KQXSTV

Kết quả thống kê theo đầu loto Trà Vinh từ 14-05-2024 đến 13-06-2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07-06-2024
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
31-05-2024
2 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
24-05-2024
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
17-05-2024
3 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
Số lần 8
6
8
10
4
9
6
7
5
9

Thống kê đuôi loto Trà Vinh

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
07-06-2024
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
31-05-2024
4 lần
0 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
24-05-2024
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
17-05-2024
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
1 lần
Số lần 12
5
3
7
10
8
6
9
3
9

Thống kê tổng loto Trà Vinh

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
07-06-2024
3 lần
0 lần
1 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
31-05-2024
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
24-05-2024
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
17-05-2024
4 lần
0 lần
1 lần
5 lần
2 lần
1 lần
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
Số lần 9
4
8
11
5
7
5
6
8
9

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Trà Vinh là phương pháp thống kê chi tiết số lần về của bộ số có đầu/đuôi về bao nhiêu lần, ở các bộ số nào và giải nào theo từng tuần, tháng gần đây nhất.

Với tính năng thống kê KQXSTV này bạn có thể xem được thống kê đầu đuôi lô tô của từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem theo từng biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng XSTV gần đây.

Thống kê đầu đuôi kết quả xổ số sẽ giúp người chơi nắm được từng bộ số và ghép thành những bộ cầu xổ số miền Nam đẹp nhất trong ngày.