Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Đắc Lắc KQXSDLK

Kết quả thống kê theo đầu loto Đắc Lắc từ 31-10-2023 đến 30-11-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-11-2023
1 lần
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
21-11-2023
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
14-11-2023
3 lần
4 lần
0 lần
0 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
07-11-2023
3 lần
1 lần
0 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
31-10-2023
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
Số lần 11
8
4
13
8
7
11
10
9
9

Thống kê đuôi loto Đắc Lắc

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
28-11-2023
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
21-11-2023
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
14-11-2023
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
1 lần
1 lần
07-11-2023
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
0 lần
1 lần
1 lần
31-10-2023
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
Số lần 13
11
11
10
10
9
8
5
8
5

Thống kê tổng loto Đắc Lắc

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
28-11-2023
0 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
21-11-2023
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
14-11-2023
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
07-11-2023
3 lần
1 lần
2 lần
1 lần
0 lần
4 lần
0 lần
5 lần
1 lần
1 lần
31-10-2023
0 lần
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
Số lần 4
7
11
9
7
13
10
12
5
12

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Đắc Lắc là phương pháp thống kê chi tiết số lần về của bộ số có đầu/đuôi về bao nhiêu lần, ở các bộ số nào và giải nào theo từng tuần, tháng gần đây nhất.

Với tính năng thống kê KQXSDLK này bạn có thể xem được thống kê đầu đuôi lô tô của từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem theo từng biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng XSDLK gần đây.

Thống kê đầu đuôi kết quả xổ số sẽ giúp người chơi nắm được từng bộ số và ghép thành những bộ cầu xổ số miền Trung đẹp nhất trong ngày.