Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu

Thống kê theo đầu giải đặc biệt Vũng Tàu từ 31-10-2022 đến 30-11-2022

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
29-11-2022
79
22-11-2022
17
15-11-2022
25
08-11-2022
39
01-11-2022
10
Tổng 0
2
1
1
0
0
0
1
0
0

Thống kê đuôi giải đặc biệt Vũng Tàu từ 31-10-2022 đến 30-11-2022

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
29-11-2022
79
22-11-2022
17
15-11-2022
25
08-11-2022
39
01-11-2022
10
Tổng 1
0
0
0
0
1
0
1
0
2

Thống kê tổng loto Vũng Tàu

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
29-11-2022
79
22-11-2022
17
15-11-2022
25
08-11-2022
39
01-11-2022
10
Số lần 0
1
1
0
0
0
1
1
1
0