Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số Đồng Nai

Thống kê theo đầu giải đặc biệt Đồng Nai từ 04-11-2022 đến 04-12-2022

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
30-11-2022
66
23-11-2022
91
16-11-2022
89
09-11-2022
87
Tổng 0
0
0
0
0
0
1
0
2
1

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Nai từ 04-11-2022 đến 04-12-2022

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
30-11-2022
66
23-11-2022
91
16-11-2022
89
09-11-2022
87
Tổng 0
1
0
0
0
0
1
1
0
1

Thống kê tổng loto Đồng Nai

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
30-11-2022
66
23-11-2022
91
16-11-2022
89
09-11-2022
87
Số lần 1
0
1
0
0
1
0
1
0
0